Produkt dnia
Zalando 100 zł - eKod
Zalando 100 zł - eKod

100,00 zł

szt.
Biedronka 100 zł - eKod
Biedronka 100 zł - eKod

100,00 zł

szt.
Allegro 100 zł - eKod
Allegro 100 zł - eKod

100,00 zł

szt.
Morele 100 zł - eKod
Morele 100 zł - eKod

100,00 zł

szt.
BENEFITEO.COM 100 zł - eKod
BENEFITEO.COM 100 zł - eKod

100,00 zł

szt.
Hebe 50 zł - eKod
Hebe 50 zł - eKod

50,00 zł

szt.
Hebe 100 zł - eKod
Hebe 100 zł - eKod

100,00 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 §1.

[Definicje]

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie sklepu internetowego oznaczają:

 1. Właściciel Sklepu - BENEFITEO.COM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A, 30-363 Kraków, NIP 6793224908, REGON 52016964700000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925205,  o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych opłaconym w całości, adres e-mail: kontakt(at)benefiteo.com,
 2. Sklep – Sklep internetowy BENEFITEO.COM, który prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie Regulaminu;
 3. Regulamin – Regulamin Sklepu stanowiący integralną częścią Umowy, regulujący zasady i warunki zamawiania przez Klienta towarów za pośrednictwem Internetu w Sklepie,
 4. Umowa – umowa sprzedaży zawiera pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, na mocy której Właściciel Sklepu zobowiązuje się do przeniesienia własności i do wydania Towaru, a Klient zobowiązuje się do odebrania Towaru oraz do zapłaty ceny na rzecz Właściciela Sklepu,
 5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu,
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Właścicielem sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 7. Odbiorca Towaru – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna niebędąca Klientem, która w zamówieniu złożonym przez Klienta została wskazana jako adresat zamówionego Towaru,
 8. Strona internetowa https://benefiteo.com,
 9. Towar – produkty, które Klient może zamówić w Sklepie za pośrednictwem Strony internetowej i następnie nabyć na podstawie Umowy zawieranej z Właścicielem Sklepu,
 10. K.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.),
 11. Dzień roboczy - oznacza każdy dzień powszedni, z wyłączeniem sobót oraz dni określanych jako ustawowo wolne od pracy,
 12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.),
 13. eKod BENEFITEO.COM - numerowany dokument wystawiony przez Właściciela sklepu, umożliwiający zakup Towarów i usług dostępnych w Sklepie.
 14. eKod - dokument na okaziciela w postaci elektronicznej, zawierający unikalną kombinację znaków, która umożliwia Klientowi skorzystanie z produktów lub usługi dostawcy produktu lub usługi, który to dostawca jest Wydawcą danego eKodu.

§2.

[Postanowienia ogólne]

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto - zawierają podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.
 3. Zdjęcia mają charakter poglądowy, zamawiany Towar może nieznacznie różnić się od prezentowanych wzorów.
 4. Każda ze stron Umowy jest bezwzględnie zobowiązana do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej.
 6. Do korzystania ze Sklepu oraz Strony internetowej jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki sieci Internet umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

§3.

[Warunki zakupu]

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są na Stronie internetowej.
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na Stronie internetowej. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c.. Tym samym złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego Towaru. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 4. Sklep ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed datą ich wejścia w życie, a także do Umów zawartych przed tą datą.
 5. Dla Klienta i Sklepu wiążące są informacje zawarte na Stronie internetowej przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 7. Sklep internetowy prowadzi oferuje następujące Towary: 
  a) Karty Podarunkowe oraz Karty Prezentowe z nominalną kwotą zasilenia zewnętrznych producentów;
  b) Elektroniczne karty podarunkowe, eKody BENEFITEO.COM oraz eKody.

§4.

[Potwierdzenie i weryfikacja zamówień]

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację. W przypadku gdy zamówienie ma być zrealizowane (przesłane) do Odbiorcy Towaru, Klient jest zobowiązany podać także niezbędne dane Odbiorcy Towaru.
 2. W przeciągu 24 godzin (w Dni robocze) od momentu złożenia zamówienia i jego opłacenia (decyduje data księgowania na koncie Sklepu) przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez e-mail. Weryfikacja kończy się wysłaniem wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 3 in fine Regulaminu.
 3. Sklep zastrzega, że jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia w uzasadnionych przypadkach, w tym m. in.:
  a) gdy nie posiada danego Towaru na stanie (w magazynie);
  b) w ofercie znajdującej się na Stronie internetowej zamieszczono błędny opis Towaru lub podano niewłaściwą cenę;
  c) Klient podał niewłaściwe lub nieprawdziwe dane i nie jest możliwa jego weryfikacja;
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Sklep przekaże informację o stanie zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poinformuje telefonicznie na numer podany przez Klienta. W takim wypadku nie dojdzie do wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 3 in fine.

§5.

[Płatność]

 1. Klient dokonuje płatności przelewem na wskazany przez Sklep rachunek bankowy lub za pomocą systemu płatności PayU.
 2. Ceny przesyłki określone są w cenniku dostaw dostępnym na stronie: https://benefiteo.com
 3. Sklep wystawia fakturę VAT/notę dokumentującą dokonany zakup.
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w PLN i zawierają podatek VAT (ceny brutto), nie zawierają natomiast kosztów dostawy zamówionego towaru. Płatności należy dokonywać w złotych polskich (PLN).
 5. Termin płatności za złożone zamówienie wynosi 5 dni od chwili złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu złożone zamówienie jest anulowane, a Towar będący przedmiotem zamówienia wystawiany jest ponownie na sprzedaż. W takim wypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, a e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 3 in fine nie zostanie wysłany. 

§6.

[Wysyłka towaru]

 1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub za pomocą wiadomości mailowej, odpowiednio dla specyfikacji danego Towaru.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zawarcia Umowy.
 3. Czas realizacji zamówienia – do dnia wysyłki zamówienia – wynosi maksymalnie 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy.
 4. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. Nie ma możliwości zmiany adresu po zawarciu Umowy. W razie podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 5. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm kurierskich, pocztowych i Poczty Polskiej.
 6. Brak odebrania przesyłki i zwrot zamówienia do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania.
 7. Koszty transportu zależą od wyboru firmy dostarczającej przesyłkę i jej cennika. Klient jest informowany o cenie transportu przed złożeniem zamówienia.
 8. W chwili odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

§7.

[Prawo odstąpienia]

 1. Zgodnie z Ustawą Konsument, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (w przypadku umów  wykonaniu której Właściciel sklepu wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik) lub zawarcia Umowy (w przypadku pozostałych umów). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Właściciela sklepu, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Towaru niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument. Jeśli Konsument otrzymał zwracany Towar w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad koszty jakie wynikałyby w przypadku wyboru zwykłej, najtańszej metody). W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Właściciela sklepu, z zastrzeżeniem ust. 5. Właściciel sklepu dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsumnet nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 Ustawy Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy – zakupu Towaru, o którym mowa w § 3 ust. 7 lit b Regulaminu, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.

§8.

[Zwroty i reklamacje]

 1. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami K.c.
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania mu produktu przez Właściciela sklepu lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Klient samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Właściciel Sklepu nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Klienta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.
 3. Reklamacji produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Właściciela Sklepu o niezgodności Towaru z Umową. Do reklamowanego Towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 4. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Klientowi, nie zawiadomi o tym Właściciela Sklepu.
 5. Właściciel Sklepu ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych otrzymania przez Właściciela sklepu oświadczenia dot. skorzystania z rękojmi wraz z żądaniem.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty dostaw ponosi Właściciel Sklepu.
 7. Informujemy również, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§9.

[Ochrona danych osobowych]

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą umieszczone w bazie BENEFITEO.COM Sp. z o.o. oraz  przetwarzane dla celów zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest BENEFITEO.COM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Walerego Sławka 3A, 30-363 Kraków).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez sklep https://benefiteo.com, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku i zgodnie z jego treścią.
 5. Odbiorcą danych osobowych Klientów będzie BENEFITEO.COM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Walerego Sławka 3A, 30-363 Kraków).
 6. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres trwania umowy i realizacji zamówienia oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy i realizacji zamówienia.
 7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji zamówienia. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również Polityka prywatności Sklepu.

§10.

[eKod BENEFITEO.COM]

 1. Wydawcą eKodu BENEFITEO.COM jest BENEFITEO.COM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A, 30-363 Kraków, NIP 6793224908, REGON 52016964700000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925205.
 2. eKod BENEFITEO.COM można wykorzystać wyłącznie w sklepie internetowym Wydawcy pod adresem https://benefiteo.com
 3. Limit kwotowy na eKodzie BENEFITEO.COM wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość towaru lub usługi, którą Posiadacz może nabyć od Wydawcy na podstawie eKodu BENEFITEO.COM.
 4. eKod BENEFITEO.COM nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utracenie eKodu BENEFITEO.COM.
 6. eKodu BENEFITEO.COM można użyć tylko raz.
 7. Przy realizacji eKodu BENEFITEO.COM Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość eKodu BENEFITEO.COM.

§11.

[eKody]

 1. Wydawcami eKodów są podmioty dostarczające towary lub usługi, za które można dokonać płatności za pośrednictwem danego eKodu
 2. eKod można wykorzystać wyłącznie w sklepach Wydawcy danego eKodu.
 3. Limit kwotowy na eKodzie wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość towaru lub usługi, którą Posiadacz może nabyć od Wydawcy na podstawie eKodu.
 4. eKody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utraceniu eKodu.
 6. Zasady wykorzystywania eKodów (w tym rodzaj i zakres sklepów, w których eKod może być wykorzystany, ilość transakcji, możliwość łączenia eKodów itd.) określa nadto regulamin Wydawcy danego eKodu. Link do regulaminu Wydawcy jest dostępny na Stronie internetowej w opisie danego eKodu.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Wydawcy danego eKodu oraz o jego akceptacji i związaniu się nim.

§12.

[Postanowienia końcowe]

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie internetowej (w szczególności zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody wyrażonej przez Właściciela Sklepu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Uczestnik nie może się powoływać na nieznajomość Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 6. Niniejszy regulamin jest dostępny w okresie jego obowiązywania na platformie https://benefiteo.com.

 

Kraków, 21.12.2021

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl